Strategie voor het genezen van jicht

Onderzoekers op de afdeling reumatologie onderzochten de lange termijn strategie voor het structureel genezen van jicht door urinezuur verlagende middelen. Ze concludeerde dat het 3 tot 33 maanden duurt voordat urinezuurkristallen compleet waren opgelost en patiënten genezen waren van jicht.

 

Jichtaanvallen

Jichtaanvallen zijn vaak maanden, of zelfs jaren, eerder in gang gezet. De afzetting van urizuurkristallen kan namelijk jarenlang gebeuren zonder symptomen. De soms zichtbare knobbels (tophi) op het lichaam zijn ook pas in een later stadium zichtbaar. Bij veel patiënten zijn de tophi nooit zichtbaar zonder MRI of CT scan.   

 

Urinezuur niveau

Het is duidelijk dat de oorzaak van jicht een ophoping is van urinezuur in het lichaam. De logische behandeling is dan ook het verlagen van het urinezuurniveau. Zodra de kristallen zijn opgelost en geen nieuwe kristallen kunnen vormen is men genezen van jicht. Om dit te bereiken moet het urinezuurniveau verlaagd worden naar het punt dat geen kristallisatie kan plaatsvinden. Het gewenste niveau is door British Society of Rheumatology (BSR) vastgesteld op 5mg/dl.  

 

Bij 18 patiënten werd door urinezuurverlagende middelen het gemiddelde urinezuurniveau van 9.2 mg/dl verlaagd naar de 4.8 mg/dl binnen drie maanden. Na 33 maanden waren alle kristallen opgelost en waren alle 18 patiënten genezen van jicht.

 

 

Patiënten informeren

Het is belangrijk dat patiënten op de hoogte zijn van de noodzaak voor adequate langetermijn urinezuur verlagende therapieën. Patiënten moeten ook weten dat een aanpassing van de levensstijl, met name het dieet, essentieel is voor een structurele oplossing.

 

Conclusie

Patiënten kunnen genezen van jicht door het urinezuur niveau te verlagen onder de 5mg/dl. Onder dit niveau zullen reeds aanwezige kristallen oplossen en kunnen geen nieuwe urinzuurkristallen vormen. De onderzoeker concludeert dat een zo laag mogelijk urinezuurniveau de eerste paar jaar de meest effectieve methode is om jicht te genezen.

 

Bron: Treating to target: a strategy to cure gout (Oxford University Press on behalf of the British Society for Rheumatology.)

 

Lees meer over jicht en verzuring >>>

 

Jicht en verzuring

Tegenwoordig is het goed mogelijk om jicht structureel tegen te gaan door het lichaam te ontzuren. Bij jicht is namelijk sprake van verzuring van het lichaam. Dit betekent dat het lichaam de overtollige stroom aan afvalzuren in het bloed, zoals urinezuren, niet afdoende kan uitscheiden...

 

Lees meer over ontzuren >>>


 

Therapeut B. Peters

Ik ben een therapeut en heb in mijn praktijk (sinds 2009) veel te maken met mensen die aan jicht lijden. Gelukkig kun je zelf veel doen bij jichtklachten. Ik laat mijn cliënten altijd 1 a 2 weken een voedingsdagboek bijhouden om inzicht te krijgen in hun voedingspatroon...

 

Lees meer >>>